การขอรับเงินเยียวยาเกษตรกร บาท อย่างเข้าใจง่าย

เริ่มให้บริการแล้วสำหรับการลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.agri.baac.or.th หรือ www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2563 ที่เปิดให้บริการให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแจ้งสิทธิ์เพื่อขอรับเงิน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฏาคม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ทาง ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลจากผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง หากเกษตรกรท่านไหนที่ไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือที่รู้จักกันในนามของ ธ.ก.ส. ก็สามารถแจ้งใช้เลขบัญชีธนาคารอื่นในการขอรับเงินเยียวยาแทนได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ มีรายละเอียดง่ายๆ ดังนี้

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.agri.baac.or.th หรือ www.เยียวยาเกษตรกร.com ระบบจะขึ้นว่า “ยินดีต้อนรับสู่ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563 เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสำหรับชาวเกษตรกรตรวจสอบสิทธิรายชื่อและข้อมูล ได้รับการพิจารณารับโอนเงินตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล โปรดเตรียมข้อมูล”

ตรวจสอบผลการโอนเงิน

Thank you for watching!
 1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

แล้วให้คลิกที่ “เกษตรกรแจ้งช่องทางการรับเงินโอน” (ช่องสีเขียวตามรูปภาพ)

เช็คสิทธิประกันสังคม

จากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้า “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ” กรุณาอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนและคลิกที่ “ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงฯ” ก่อนแล้วคลิกที่ถัดไปตามลำดับ

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

หลังจากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้า “ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน” โดยให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักและกรอกรหัสความปลอดภัยจากภาพที่ท่านเห็น แล้วคลิกที่ถัดไปตามลำดับ

เช็คประกันสังคม

หลังจากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้า “ยืนยันข้อมูล” หากหมายเลขบัตรประชาชนของท่านถูกต้องและมีการลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ก็สามารถทำการกรอกรายละเอียดส่วนตัวของท่านเพื่อแจ้งบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ในการรับเงินโอนได้เลยในขั้นตอนนี้ แล้วก็ค่อยคลิกที่ถัดไปเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ทะเบียนเกษตรกร

หลังจากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้า “สรุปข้อมูล” ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่กรอกลงไปให้ละเอียด เพื่อยืนยันการลงทะเบียนนั้น จากนั้นจึงคลิกที่ “ยืนยันข้อมูล” (ช่องสีเขียวที่ปรากฎในภาพ)

เยียวยาเกษตรกร

หลังจากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้าสุดท้ายของขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยา โดยทางเว็บไซต์จะมีรหัสอ้างอิงของท่านแจ้งไว้ในกรณีที่มีปัญหา

ทะเบียนเกษตรกร ธกส

คำถามที่พบบ่อย

 • ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรฯ จากนั้นทาง ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง
 • กรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. อยู่แล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ สำหรับการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ที่ www.farmer.doae.go.thเช็คประกันสังคมว่างงาน
 • กรณีเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆได้ โดยเตรียมข้อมูล ดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com แล้วคลิกที่เมนู “เกษตรกรแจ้งช่องทางการรับเงินโอน”
 • ธ.ก.ส. รับแจ้งช่องทางในการโอนเงินจากนั้นจะมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่น เช่น การเยียวยา 5,000 บาท ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ข้าราชการ, เช็คสิทธิประกันสังคมหรือโครงการอื่นๆ
 • กรณีเกษตรกรอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งหมดเขตไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ท่านจะยังไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ จัดส่งให้ ธ.ก.ส. เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก จำนวน 8.35 ล้านราย ซึ่งเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
 • หลังจากตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการ ธ.ก.ส. แล้ว จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่ 2 (กลุ่มที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. และแจ้งเลขบัญชีทางเว็บไซต์) พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 • เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับเงินกลุ่มแรกกว่า 8 ล้านราย สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันแรกของการโอนเงินและคาดว่าจะโอนเงินได้วันละ 1 ล้านราย
 • การรับเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. และของธนาคารอื่นๆ ทำการถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารตามช่องทางที่ท่านแจ้งรับการโอนเงิน
 • สามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile เพื่อถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ได้ทุกตู้ทั่วประเทศ
 • สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน จะไม่มีรายชื่อประกาศจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้
 1. เมื่อมีการปลูกพืชแล้ว 15 วันตามเกณฑ์ ให้รีบติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอเอกสาร ทบก.01 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด ส่งให้ผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) หรือเกษตรอำเภอ
 2. ยื่นแบบฟอร์มทบก.01 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด ส่งให้ผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงไปตรวจสอบแปลงของท่าน
 • สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนปี 2562 และยังทำการเกษตรกรอยู่แต่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
 1. ให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในหมู่บ้าน (ตามที่ตั้งแปลงปลูก) หากพบรายชื่อในประกาศแล้ว ขอให้รีบแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) หรือที่สำนักงานเกษตรกรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงไปตรวจสอบแปลงของท่าน

หน่วยงานใดที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรบ้าง?

 1. เกษตรกรปลูกพืชขึ้นทะเบียน / ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
 2. เกษตรกรทำประมง ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด สอบถามโทร 02-104-9444
 3. เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด เช็กสถานะการขึ้นทะเบียน LINE Official @ddldthailand
 4. คำแนะนำเพิ่มเติม ควรไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกรอบการผลิต
 • เกษตรกรทุกราย ให้ไปเช็กรายชื่อที่ติดประกาศของหมู่บ้าน
 1. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562/63 หากพบรายชื่อในประกาศแล้ว ให้รอกระทรวงการคลังพิจารณาจ่ายเงินผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารอื่นใดก็ได้ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com
 • เกษตกรทุกกลุ่ม พืช ประมงและปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานนั้นๆและได้ปรับปรุงทะเบียนปี 62/63 มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)
http://farmer.doae.go.th/farmerform63-h.pdf

⭐ เกษตร กลุ่มไหนได้รับ 15,000 ก่อนใคร
⭐ ธ.ก.ส. เตรียมโอน 15,000 บาท เริ่ม 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
⭐ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ 200,000 ปลอดดอกเบี้ย 2 ปีแรก
⭐ ค้างชำระหนี้เงินกู้สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่
⭐ วิธีเข้าเว็บลงทะเบียน เงินกู้ 10,000 ของธนาคาร ธกส
⭐ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียน กู้เงิน 10,000 ของ ธ.ก.ส
⭐ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ 10,000 ดอกเบี้ย 10 บาท

⭐ เกษตร กลุ่มไหนได้รับ 15,000 ก่อนใคร
https://www.youtube.com/watch?v=ANsblbtzL3Q
⭐ ธ.ก.ส. เตรียมโอน 15,000 บาท เริ่ม 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
https://www.youtube.com/watch?v=9qbZpQUvuL0
⭐ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ 200,000 ปลอดดอกเบี้ย 2 ปีแรก
https://www.youtube.com/watch?v=X2Nm6b8o5DA
⭐ ค้างชำระหนี้เงินกู้สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่
https://www.youtube.com/watch?v=9LZND6QA2wA
⭐ วิธีเข้าเว็บลงทะเบียน เงินกู้ 10,000 ของธนาคาร ธกส
https://www.youtube.com/watch?v=jKfkLZBuQ7Q
⭐ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียน กู้เงิน 10,000 ของ ธ.ก.ส
https://www.youtube.com/watch?v=Vv_L9XEgE0U
⭐ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ 10,000 ดอกเบี้ย 10 บาท
https://www.youtube.com/watch?v=4-_D2mwmiZk